Bảng cước Hàng không xác định đựng bao tải, thùng xốp , carton, túi linong

STTTên hàng hóaGiá cước Từ Mỹ Đình -.... Nút Phố Lu, các chặng ngắn và ngược lạiGiá cước Mỹ Đình - Phố Lu - Bắc Hà - Xín Mần
1Hàng đựng thùng xốp dài dưới 40cm
30,00050,000
2Hàng đựng hộp carton dài dưới 40cm
30,00060,000
3Hàng đựng túi linong dưới 10 kg
30,00050,000
4Hàng đựng túi linong trên 10kg
50,00060,000
5Hàng đựng hộp carton dài trên 40-60cm
50,00080,000
6Hàng đựng thùng xốp dài 40-60cm
50,00070,000
7Hàng đựng thùng xốp dài 60-80cm
80,000100,000
8Hàng đựng bao tải dứa (50x60x100)
80,000200,000
9hàng dựng bao tải dứa(70x80x100)
150,000250,000
10Hàng đựng bao tải dứa (70x80x150)200,000300,000