Hệ thống văn phòng

Nhà xe Vũ Hán có văn phòng trên các khu vực xe chạy qua, các văn phòng đều có thể nhận vé và nhận hàng chuyển phát nhanh đi các nơi

_________