Chính sách bảo vệ, bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo vệ, bảo mật thông tin khách hàng:

a.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website https://vuhangroup.vn/ bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,..Đây là các thông tin https://vuhangroup.vn/ cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi mua vé xe khách và sử dụng dịch vụ, giúp https://vuhangroup.vn/ liên hệ xác nhận khi khách hàng mua vé xe tại https://vuhangroup.vn/ nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website https://vuhangroup.vn/, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ các thông tin khi gửi liên hệ và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website https://vuhangroup.vn/ về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

b.Phạm vi sử dụng thông tin:

Công ty sử dụng thông tin khách hàng đặt vé cung cấp để:

  • Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng mua vé;
  • Giao vé cho khách hàng;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website https://vuhangroup.vn/ như các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng,…;
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng mua vé ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại https://vuhangroup.vn/;

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

c.Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của khách hàng đặt vé sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của https://vuhangroup.vn/.

d.Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân:

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

  • Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vũ Hán
  • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vũ Hán cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
  • Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.

e.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vũ Hán

Địa chỉ: 95 đường Chiến Thắng Sông Lô, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang

Email: [email protected]

Điện thoại: 1900 8118

f.Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu https://vuhangroup.vn/ thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về dịch vụ xe của Vũ Hán Group đến Ban quản trị của website https://vuhangroup.vn/. Khi tiếp nhận những phản hồi này, https://vuhangroup.vn/ sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, https://vuhangroup.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

g.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin cá nhân của khách hàng tại https://vuhangroup.vn/ được https://vuhangroup.vn/ cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của https://vuhangroup.vn/. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, https://vuhangroup.vn/ sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên https://vuhangroup.vn/.

Ban quản lý https://vuhangroup.vn/ yêu cầu các khách hàng khi đặt vé phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý https://vuhangroup.vn/ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

h.Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website https://vuhangroup.vn/ đến địa chỉ Công ty hoặc qua email,hotline.

Email: [email protected]

Hotline: 1900.8118

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.        

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.