Bảng cước hàng tính theo trọng lượng

STTTên hàng hóaGiá cước Từ Mỹ Đình -.... Nút Phố Lu, các chặng ngắn và ngược lạiGiá cước Mỹ Đình - Phố Lu - Bắc Hà - Xín Mần
1Đến 5kg
30,00050,000
2Trên 5kg đến 100kg
(30.000đ/20kg) + (1.000đ/mỗi kg tiếp theo)(50.000đ/20kg) + (2.000đ/mỗi kg tiếp theo)