Bảng giá cước hàng hóa Bao măng

STTTên hàng hóaGiá cước Từ Mỹ Đình -.... Nút Phố Lu, các chặng ngắn và ngược lạiGiá cước Mỹ Đình - Phố Lu - Bắc Hà - Xín Mần
1Bao măng To ( Măng ướt, khô trên 50kg)60,000100,000
2Bao Măng Nhỏ ( Măng ướt, khô dưới 50kg)50,00080,000