Bảng giá cước hàng hóa Đông lạnh(bảo quản)

STTTên hàng hóaGiá cước Từ Mỹ Đình -.... Nút Phố Lu, các chặng ngắn và ngược lạiGiá cước Mỹ Đình - Phố Lu - Bắc Hà - Xín Mần
1Từ 5 kg trở xuống
30,00050,000
2Trên 5kg đến 50kg
(30.000đ/5kg) + (1.500đ/mỗi kg tiếp theo)(30.000đ/5kg) + (2.000đ/mỗi kg tiếp theo)
3Trên 50kg
(100.000đ/50kg) + (1.000đ/mỗi kg tiếp theo)(200.000đ/50kg) + (2.000đ/mỗi kg tiếp theo)