Bảng giá cước hàng hóa Dược phẩm(có hóa đơn)

STTTên hàng hóaGiá cước Từ Mỹ Đình -.... Nút Phố Lu, các chặng ngắn và ngược lạiGiá cước Mỹ Đình - Phố Lu - Bắc Hà - Xín Mần
Kê theo giá trị