Bảng giá cước hàng hóa Hoa tươi

STTTên hàng hóaGiá cước Từ Mỹ Đình -.... Nút Phố Lu, các chặng ngắn và ngược lạiGiá cước Mỹ Đình - Phố Lu - Bắc Hà - Xín Mần
1Bó to70,000100,000
2Bó nhỏ50,00080,000