Bảng giá cước hàng hóa Máy nông

STTTên hàng hóaGiá cước Từ Mỹ Đình -.... Nút Phố Lu, các chặng ngắn và ngược lạiGiá cước Mỹ Đình - Phố Lu - Bắc Hà - Xín Mần
1Máy cày mini
200,000300,000
2Máy phát cỏ, máy cưa mini
70,000100,000