Bảng giá cước hàng hóa Sơn, Rượu(nguyên đai)

STTTên hàng hóaGiá cước Từ Mỹ Đình -.... Nút Phố Lu, các chặng ngắn và ngược lạiGiá cước Mỹ Đình - Phố Lu - Bắc Hà - Xín Mần
1Thùng Sơn từ 10-18L
20,00040,000
2Lon sơn rời dưới 10L
10,00030,000
3Lon sơn đóng thùng carton ( 4 lon)
30,00040,000
4Trên 18L
30,00050,000
5Bột bả từ 20kg trở xuống
20,00040,000
6Bột bả từ 20kg trở lên
30,00050,000
7Can rượu từ 10 lít trở xuống
30,00040,000
8Can rượu trên 10-20 lít
40,00050,000
9Can rượu trên 20 lít50,00060,000